Niet alle cognitief begaafde leerlingen slagen er in om hun potentieel te realiseren. Een aantal onder hen presteren lager dan wat je zou verwachten op basis van hun talent. Interventies kunnen deze leerlingen begeleiden in het versterken van een aantal hulpbronnen en zo onderpresteren en psychologische problemen vermijden. In dit programma worden twee micro-interventies, die werden ontwikkeld in het kader van Project TALENT, aangeboden aan scholen van het (algemeen) secundair onderwijs om in te zetten in de klas. Ook individuele jongeren kunnen deze interventies volgen los van de klassituatie.